Zwrot podatku ON 1/2019

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Zwrot podatku ON
Zwrot podatku ON

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Czytaj więcej

Prośba o usuwanie śniegu z dachów

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Prośba o usuwanie śniegu z dachów
Prośba o usuwanie śniegu z dachów

W związku z obfitymi opadami śniegu, jego zaleganiem na dachach budynków oraz możliwymi dalszymi opadami istnieje prawdopodobieństwo zawalenia budynków, co już miało miejsce na terenie gminy Lelis. 
W związku z powyższym informuje się mieszkańców gminy Lelis o konieczności usuwania zalegającego śniegu z dachów.

Czytaj więcej