Proboszcz

Ks. Sławomir Bartnicki

ur. 1976  Par. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce

2004 Święcenia kapłańskie
2004 - 2008 Wikariusz Czyżew
2008 - 2012 Studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na KUL w Lublinie
2012 Doktorat z teologii fundamentalnej na KUL w Lublinie
od 2012 Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
2012 - 2016 Prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
2014 - 2019 Diecezjalny duszpasterz ds. ekumenizmu
2016 - 2019 Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Łomży
2017 - 2019 Kapelan Sióstr Benedyktynek w Łomży
2017 - 2019 Odpowiedzialny za indywidualne formy życia konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej
2019 Proboszcz Obierwia
2019 Ojciec Duchowny Dekanatu Kadzidło

 

ks Sławomir Bartnicki