Urząd Gminy

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


SEKRETARIAT

tel.  (29) 746 90 11

fax. (29) 746 90 90

sekretariat@lelis.pl


Halina Gontarzewska - Sekretarz Gminy

tel. (29) 746 90 12

sekretarz@lelis.pl


Barbara Żebrowska - Kadry

tel. (29) 746 90 17

b.zebrowska@lelis.pl


Mirosława Dziczek - Inspektor Ochrony Danych

tel. (29) 746 90 16

iod@lelis.pl


Wioleta Tyszka - Promocja Gminy

tel. (29) 746 90 22

w.tyszka@lelis.pl


Agnieszka Grzybicka - Biuro podawcze

tel. (29) 746 90 36

a.grzybicka@lelis.pl


Milena Kacprzyk - Budownictwo i gospodarka gruntami

tel. (29) 746 90 39

m.kacprzyk@lelis.pl


Adam Wiski - Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami

tel. (29) 746 90 37

a.wiski@lelis.pl


Adam Łępicki - Inwestycje

tel. (29) 746 90 19

a.lepicki@lelis.pl


Aneta Zawojek - Drogownictwo

tel. (29) 746 90 20

a.zawojek@lelis.pl


Paweł Bieńkowski - Podatki

tel. (29) 746 90 33

p.bienkowski@lelis.pl


Danuta Bakuła - Podatki

tel. (29) 746 90 34

d.bakula@lelis.pl


Bogusława Parzych - Skarbnik Gminy

tel. (29) 746 90 13

skarbnik@lelis.pl


Ewa Nadolna - Księgowość

tel. (29) 746 90 14

e.nadolna@lelis.pl


Emilia Rydel - Księgowość

tel. (29) 746 90 15

e.rydel@lelis.pl


Heronim Laska - Ewidencja Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Wycinka Drzew

tel. (29) 746 90 32

h.laska@lelis.pl


Czesława Ziemak - Kierownik USC

tel. (29) 746 90 31

c.ziemak@lelis.pl


Kazimierz Majk - Zarządzanie Kryzysowe

tel. (29) 746 90 21

k.majk@lelis.pl


Piotr Korytkowski

tel. (29) 746 90 39

p.korytkowski@lelis.pl 


Piotr Parzych - Informatyk

tel. (29) 746 90 18

administrator@lelis.pl