Śmieci

Informacje ogólne

Stawki za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczanymi od osoby zamieszkującą daną nieruchomość wynoszą:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:

  • * 20 złotych miesięcznie przy posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne;
  • * 25 złotych miesięcznie w przypadku braku posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne.

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIE SELEKTYWNY (ZMIESZANY):

  • * 50 złotych miesięcznie.

 

Płatności za odbiór odpadów należy wpłacać przelewem na indywidualny numer konta, które każdy mieszkaniec otrzymał po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia.

Wpłat należy dokonywać w terminach podanych w wymienionym piśmie:
* za styczeń i luty do 10 marca;
* za marzec i kwiecień do 10 maja;
* za maj i czerwiec do 10 lipca
* za lipiec i sierpień do 10 września;
* za wrzesień i październik do 10 listopada;
* za listopad i grudzień należy wnieść do 10 stycznia. 

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru śmieci

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Twoim smarfonie!

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

  • * jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości
  • * gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
  • * kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej gminie
  • * termin płatności za odpady

Dokładny opis aplikacji na stronie ECO HARMONOGRAM.

Zasady segregacji

Zasady segregacji

PSZOK

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od 1 czerwca 2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących dniach:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota 11:00 - 19:00

 

PSZOK 2018

 

Zakaz palenia śmieci

Zakaz palenia śmieci