Śmieci

Informacje ogólne

Stawki za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • * 25 zł miesięcznie od gospodarstwa za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
 • * 40 zł miesięcznie od gospodarstwa za odbiór odpadów zbieranych w sposób "zmieszany".

 

Płatności za odbiór odpadów należy wpłacać przelewem na indywidualny numer konta, które każdy mieszkaniec otrzymał po złożeniu deklaracji lub też osobiście w kasie Urzędu Gminy.

Wpłat należy dokonywać w terminach podanych w wymienionym piśmie:
* za styczeń i luty do 10 marca;
* za marzec i kwiecień do 10 maja;
* za maj i czerwiec do 10 lipca
* za lipiec i sierpień do 10 września;
* za wrzesień i październik do 10 listopada;
* za listopad i grudzień należy wnieść do 10 stycznia. 

Add a comment

Zasady segregacji

Papier i tektura (kolor worka NIEBIESKI):  do tego  worka można wrzucać:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy

Nie powinno się wrzucać do papieru:

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe i metale (kolor worka ŻÓŁTY):  do tego worka  można wrzucać:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
 • styropian,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.   

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

 • Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne

Szkło (kolor worka ZIELONY):  do  tego worka  można  wrzucać.

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

 • szkło stołowe – żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe, lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

UWAGA !

Od 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzone zostały nowe wytyczne dotyczące segregacji odpadów, które obligują do odrębnego zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i odpadów biodegradowalnych, z terenu gminy Lelis odbierane będą odpady ulegające biodegradacji ( kolor worka brązowy).

Do tego worka można wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia


Do tego worka nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt
 • popiołów z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Add a comment

PSZOK

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od 1 czerwca 2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących dniach:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota 11:00 - 19:00

 

PSZOK 2018

 

Add a comment