Kamil Stepnowski

Sołtys wsi Aleksandrowo od stycznia 2016 roku.
Wiek: 35 lata, wykształcenie wyższe informatyczne.