Informacje SMS

ALEKSANDROWO

W związku, iż rozsyłana "kula" z informacjami związanymi ze sprawami sołectwa jak i gminy uważam za przeżytek, nie będzie ona używana w praktyce.
Najlepszą formą komunikowania z mieszkańcami szybko i bezpośrednio jest wiadomość tekstowa. Tym samym wszystkie informacje ważne będą rozsyłane za pośrednictwem wiadomości SMS.
Aby otrzymywać bezpłatne wiadomości należy zgłosić taką chęć bezpośrednio u sołtysa.

LELIS

System powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkich dla mieszkańców Gminy Lelis. Głównym jego celem jest przekazywanie ostrzeżeń o grożących niebezpieczeństwach. Dodatkowo system ten przeznaczony jest do informowania o ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z Gminą Lelis.
Aby skorzystać z usługi otrzymywania bezpłatnych SMS–ów wyślij wiadomość pod numer 727-799-740, podając w treści: imię, nazwisko oraz miejscowość celem dodania osoby do odpowiedniej kategorii (przykład treści SMS: Kamil, Stepnowski, Aleksandrowo).
Dodatkowo można dodać kategorię: Treść SMS: IMIĘ, NAZWISKO – MIEJSCOWOŚĆ, (+ dodatkowa KATEGORIA), .....
Dodatkowe Kategorie: ROLNICY, HDK.
ROLNICY - informacje dot. spraw rol. dla rolników z terenu gminy Lelis,
HDK - Informacje dla Honorowych Dawców Krwi przy klubie OSP Lelis,

Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać wiadomość SMS o treści „WYPISZ MNIE”  na nr tel.: 727-799-740.
Koszt rejestracji i wyrejestrowania jest równy opłacie podstawowej za wysłanego SMS-a wg. stawek Twojego operatora.
Szczegóły na stronie urzędu Gminy Lelis.