Podatki

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

  • * I rata do 15 marca 2016 r.
  • * II rata do 15 maja 2016 r.
  • * III rata do 15 września 2016 r.
  • * IV rata do 15 listopada 2016 r.

 

Opłatę za w/w podatki można uiścić:

  • * u sołtysa (w wyznaczonym terminie);
  • * w kasie Urzędu Gminy;
  • * przelewem na konto Urzędu Gminy.

Nr konta jest taki sam dla wszystkich.
Konto bankowe Urzędu Gminy obsługuje Bank Spółdzielczy w Ostrołęce, nr 05 8922 0009 0000 0619 2000 0010.