Podatki

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

  • * I rata do 15 marca
  • * II rata do 15 maja
  • * III rata do 15 września
  • * IV rata do 15 listopada

 

Opłatę za w/w podatki można uiścić:

  • * u sołtysa (w wyznaczonym terminie);
  • * w kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej;
  • * przelewem na konto Urzędu Gminy.

Nr kont są indywidualne dla każdego płatnika.