Zwrot podatku ON 2/2017

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Zwrot podatku ON
Zwrot podatku ON

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Czytaj więcej

Niedokończone pobocze w Obierwi

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Niedokończone pobocze w Obierwi
Niedokończone pobocze w Obierwi

Jak wszyscy wiemy w przyszłym roku zostanie przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie w Obierwi, gdzie często dochodzi do kolizji. W tym samym czasie będzie dokończone pobocze (pas pieszo-rowerowy) od tego skrzyżowania do szkoły. Potrzeba było na to 8 (!) lat. Nie ma chyba nikogo, kto nie uważa, że przebudowa drogi w tym miejscu znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych.

Czytaj więcej