Zwrot podatku ON 1/2018

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Zwrot podatku ON
Zwrot podatku ON

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Czytaj więcej

Jednodniowa wycieczka do Sanktuariów 30.09.2017

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Jednodniowa wycieczka do Sanktuariów 30.09.2017
Jednodniowa wycieczka do Sanktuariów 30.09.2017

Pani Zofia Deptuła (sołtyska Gąsek) organizuje 30 września jednodniową wycieczkę do:
- Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie (WASILKÓW);
- Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce;
- Sanktuarium Matki Boskiej Płońskiej (Płonka Kościelna).

Cena za wszystko: 60zł
Osoby zainteresowane niech śmiało dzwonią - tel: 600 246 248.

Czytaj więcej