Zwrot podatku ON 2/2018

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Gmina,
Zwrot podatku ON
Zwrot podatku ON

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Czytaj więcej

XXI Turniej Krajowy Sołtysów Wąchock 23-24.06.2018

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Sołectwo,
XXI Turniej Krajowy Sołtysów Wąchock 23-24.06.2018
XXI Turniej Krajowy Sołtysów Wąchock 23-24.06.2018

23-24 czerwca w Wąchocku odbył się XXIV Zjazd i XXI Turniej Krajowy Sołtysów.
W turnieju wystartowało 44 zawodników z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz troje sołtysów z Ukrainy, z województwa wołyńskiego. Ne mogło zabraknąć Kurpi z gmin Lelis oraz Rzekuń.

Czytaj więcej