Przyznane środki na Fundusz Sołecki na rok 2019

opublikowane przez: Sołtys
w kategorii: Blog. Sołectwo,
Przyznane środki na Fundusz Sołecki na rok 2019
Przyznane środki na Fundusz Sołecki na rok 2019

Zostały już obliczone wysokości środków przypadające na dane sołectwa w naszej gminie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019. Dla sołectwa Aleksandrowo jest to kwota 15.212,97 złotych.
Zebranie wiejskie w tej sprawie odbędzie się pod koniec sierpnia lub w połowie września. Do tego momentu proszę pomyśleć jak te pieniądze mogą zostać rozdysponowane.

Czytaj więcej