Wybrane aspekty postrzegania działalności sołtysa jako organu sołectwa będącego jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego

"Wybrane aspekty postrzegania działalności sołtysa jako organu sołectwa będącego jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego".

Praca magisterska napisana przez Kamila Stepnowskiego pod kierunkiem dra Romana Gawrycha w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku na kierunku: pedagogika, specjalności: edukacja obywatelska i zarządzanie państwem.

Czytaj więcej